Επισκευές και σέρβις

Στο σπίτι και στο χώρο δουλειάς βασιζόμαστε όλο και περισσότερο στους υπολογιστές και τον περιφερειακό τους εξοπλισμό. Βλάβες και προβλήματα σε αυτό τον εξοπλισμό μας καθυστερούν στην εργασία μας, μας στερούν τη διασκέδαση μας, μπορεί ακόμα να έχουμε απώλεια σε σημαντικά ή προσωπικά αρχεία κλπ. Μπορούμε να σας προσφέρουμε την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με πληθώρα εξειδικευμένων εργασιών επισκευής, αναβάθμισης και συντήρησης. Επισκευές και αντιμετώπιση προβλημάτων σε υπολογιστές, εκτυπωτικά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα το σέρβις μας καλύπτει:




Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Εγκαταστάσεις υπολογιστών, εκτυπωτών, περιφερειακών, internet.

Αναβαθμίσεις υλικού /λογισμικού (hardware /software).

Επισκευές υπολογιστών και αντιμετώπιση κάθε είδους προβλημάτων hardware /software.

Αντιμετώπιση ιών.

Ρυθμίσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων σε Λειτουργικά Συστήματα:
Microsoft Windows, Linux (Debian, Ubuntu), Mac OS (Apple)

Ανάκτηση Δεδομένων από προβληματικούς δίσκους και φορείς (usb flash, cards κλπ...).

- Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού στο χώρο σας.

Εκτυπωτές και Μηχανήματα Γραφικών Τεχνών.

Εκτυπωτές γραφείου (inkjet, laserjet).

Εικονοθέτες Scangraphic και συμβατοί.

Εμφανιστήρια Echographic, Glunz & Jensen.

Ξηρογραφικά (toner).

- Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.