Μηχανοργάνωση και δίκτυα.

Αναλαμβάνουμε το στήσιμο και την υποστήριξη του δικτύου σας. Καλέστε μας να συζητήσουμε για λύσεις, βασισμένες σε επιλογές που μπορούν να κατεβάσουν το κόστος χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα.

Δείτε πιο αναλυτικά:
Δίκτυα Υπολογιστών

Εγκαταστάσεις Δομημένης Καλωδίωσης.

Εγκαταστάσεις File Servers, Print Servers, Workstations.

Μελέτη - Εφαρμογή Λύσεων αντιγράφων ασφαλείας (Backup)

Εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις εκτυπωτών και περιφερειακών.

Προσθήκη - μετακίνηση σταθμών εργασίας στο υπάρχον δίκτυο.

- Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε το χώρο και τις ανάγκες σας.

Μηχανοργάνωση

Εγκαταστάσεις - Ρυθμίσεις λογισμικού.

- Σύντομα κοντά σας και με εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού.